โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ (ICE 2023)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ (ICE 2023) ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และรูปแบบออนไลน์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2566

 

ติดต่อเรา