ประชาสัมพันธ์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดนำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์  โดยสามารถแจ้งความประสงค์การเข้าเยี่ยมชมผ่านเว็บไซต์ http://emuseum.treasury.go.th  หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๐๘๑๘

 

ติดต่อเรา