ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซนต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยส่งผลงานในรูปแบบ MS Word / PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : edu.dcpcult@gmail.com  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ www.culture.go.th 

 

ติดต่อเรา