ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2566

กรมทรัพยากรธรณี เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพิน) กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2566 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Summer Time”

 

ติดต่อเรา