ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้ครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “จะทำอย่างไรดี ถ้าต้องการยกเลิกสัญญา” เรื่อง “โดนหักค่าประกันความเสียหายเกินจริง ร้องเรียนได้ที่ สคบ.” และเรื่อง “เตือนภัย ค่ายโทรศัพท์มือถือ ส่ง SMS เสียค่าบริการ โดยที่ไม่ได้สมัครใช้บริการ”

 

ติดต่อเรา