ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงาน และการประกวดรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงาน และการประกวดรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไทยและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่านและเรียนรู้อย่างยั่งยืน

 

ติดต่อเรา