ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 6

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 6 พุทธศักราช 2565 หัวข้อ “หยัดอยู่สู้โลกพาลา จนกว่าอรุณรุ่งราง” ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเงินรางวัล โล่รางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2565

 

ติดต่อเรา