ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานศาลปกครองสงขลา กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดี จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดจำนวน   ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนรับฟังผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ติดต่อเรา