ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 และโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี  ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 อำเภอเมืองตรัง และโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

ติดต่อเรา