ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบริจาคหนังสือ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ดำเนินโครงการกิจกรรมการบริจาคหนังสือ ให้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาค สามารถติดต่อบริจาคได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

 

ติดต่อเรา