แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานพัฒนาพิงนคร

ด้วยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) แจ้งย้ายที่ตั้งอาคารสำนักงานใหม่

จากเดิม สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เลขที่ 55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เปลี่ยนเป็น สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เลขที่ 33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 9059 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pda_saraban@pinkanakorn.or.th

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

ติดต่อเรา