ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทลาลัยชุมชนพังงา โดยการรับสมัครและการเสนอชื่อ สำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ

 

ติดต่อเรา