ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเอช้วน จังหวัดกระบี่

ด้วยโรงเรียนอนุบาลเอช้วน จังหวัดกระบี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, International Council of Associations for Science Education (ICASE) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง, โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเอช้วน จังหวัดกระบี่ ผู้ชนะการแข่งขันแต่ละประเภทจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันสะเต็มนานาชาติด้วยรูปแบบออนไลน์ในงาน The 5th International STEM Study Contest (5th ISSC)

 

ติดต่อเรา