ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น

จังหวัดตรัง  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตร “เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม” ครั้งที่ 13
  2.  

  3. หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 33
 

ติดต่อเรา