แจ้งเปลี่ยนแปลงการย้ายที่ทำการกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม ขอแจ้งย้ายที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 

ติดต่อเรา