พิธีเปิดอาคารเรียน 50 ปี วังวิเศษ

วันที่ 11 มีนาคม 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน 212ล./57-ก โดยใช้ชื่ออาคารเรียน “อาคาร 50 ปีวังวิเศษ” และกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการวังวิเศษ (Open House) ปีการศึกษา 2564 “เปิดบ้านวิชาการ สืบสาน วัฒนธรรม นำเสนอองค์ความรู้ ก้าวสูโรงเรียนมาตรฐานสากล” ณ โรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา