เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. จำนวน 3 เรื่อง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่  1) ซื้อของออนไลน์อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา  2) แปรงสีฟันเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก และ 3) ศูนย์บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพพลภาพ ผู้ป่วย ให้แก่หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

 

ติดต่อเรา