ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 5

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) จัดอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital ECO) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน – 17 กันยายน 2565 (สัปดาห์ละ 1 – 2 วัน)

>> จังหวัดตรัง

 

>> จังหวัดกระบี่

 

ติดต่อเรา