ประชาสัมพันธ์โครงการ International Chinese Language Teachers Scholarship 2022 “Belt and Road” Career Development Program for Local Chinese Language Teacher ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประจำปี 2565

ศูนย์การศึกษาภาษาและความร่วมมือ (CLEC) ขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการ International Chinese Language Teachers Scholarship 2022 “Belt and Toad” Career Development Program for Local Chinese Language Teacher ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประจำปี 2565  โดยสามารถลงทะเบียนสมัครทุนดังกล่าว ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

 

ติดต่อเรา