วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  ปีที่ 44

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  ปีที่ 44  พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริจาคทุนการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา