ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

 

ติดต่อเรา