ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 “ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตานี ขอเชิญร่วมงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 “ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน” ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2566 ในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ

 

ติดต่อเรา