เผยแพร่เอกสารหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่ “นครชัยบุรินทร์”

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เผยแพร่เอกสารหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่ “นครชัยบุรินทร์” ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

ติดต่อเรา