สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ายข้าราชการครูฯ และย้ายข้าราชการพลเรือน ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 แจ้งประกาศคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

 

ติดต่อเรา