นายสุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังร่วมหารือเรื่องการจัดสรรวัคซีน ให้กับข้าราชการครู ร่วมกับทีมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

14 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. นายสุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ประธาน ส.บ.ม.ท. จังหวัดตรัง พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดตรัง ได้เข้าพบ นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เพื่อร่วมหารือเรื่องการจัดสรรวัคซีน ให้กับข้าราชการครู ร่วมกับทีมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

    ติดต่อเรา