มอบเกียรติบัตรครูดีเด่น สหวิทยาเขตศรีตรัง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น ประจำปี 2564 และการถอดบทเรียนครูดีเด่น สหวิทยาเขตศรีตรัง ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ขอบคุณภาพ : โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา