ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปี 2566

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาซีมีโอ (Post-RELC Seminar 2023) ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

 

ติดต่อเรา