ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน โดยรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 6 – 24 กุมภาพันธ์ 2566

 

ติดต่อเรา