ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent 2022

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent 2022 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2565

 

 

ติดต่อเรา