ประชาสัมพันธ์ทุนอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ เรลค์ ประจำปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์ทุนอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ เรลค์ ประจำปี 2565 จำนวน 9 หลักสูตร 12 ทุน โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2565

 

ติดต่อเรา