การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์กลุ่ม Facebook โดยสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตาม OR Code ในหนังสือที่แนบ

 

ติดต่อเรา