16 มิถุนายน 2564 นายสุมิตร  สามห้วย  ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง  ประธานสาขาสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง  พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดตรัง เข้าเยี่ยมคารวะ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา      ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

16 มิถุนายน 2564 นายสุมิตร  สามห้วย  ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง  ประธานสาขาสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง  พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดตรัง เข้าเยี่ยมคารวะ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา      ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อให้กำลังใจ ในการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ให้ข้อคิดและอธิบายถึงนโยบายในการจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดตรัง ท่านได้ย้ำความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนชาวตรังทุกคน นอกจากนี้ได้แจ้งเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของ     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานครัวพระราชทานให้แก่จังหวัดตรัง โดยใช้สถานที่ของวิทยาลัยเทคนิคตรัง ทั้งนี้ในช่วงท้ายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้ให้นโยบายและแนวทางในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในจังหวัดตรัง

    ติดต่อเรา