พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ วันครู ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้หัวข้อ “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ (จังหวัดตรัง) ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู ส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬา การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งมีการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล เปตอง และวอลเล่ย์บอล ทั้งนี้ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา