สพม.ตรัง กระบี่ ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดตรัง

วันที่ 16 มกราคม 2566 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้  นายอุทัย  ก่งเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมี นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา