ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

ติดต่อเรา