ขอเชิญส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันหนังตะลุงและมโนราห์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญสถานศึกษาส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันหนังตะลุงและมโนราห์ “สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ให้ศิลปวัฒนธรรมยั่งยืน” โดยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 5 -30 มิถุนายน 2565

 

ติดต่อเรา