การจัดฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ JPO

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ JPO สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 0 2547 4652

 

ติดต่อเรา