ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้าพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร

จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในสังกัด ร่วมเสนอชื่อและผลงานเข้าพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร  โดยสามารถส่งผลงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

ติดต่อเรา