ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ เรื่อง เชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ เรื่อง เชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยาด้านจุลชีพอย่างเหมาะสม สามารถดาวน์โหลดสื่อความรู้ ได้จาก QR Code ด้านล่าง

ติดต่อเรา