เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ณ ศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดตรัง กิจกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสภาราชินี 2 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา