ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ โรงเรียนรัษฎา

นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมิน  สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ  และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  นักเรียนโรงเรียนรัษฎา  ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563  ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4  ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  ณ โรงเรียนรัษฎา  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

ขอบคุณภาพ : โรงเรียนรัษฎา

ติดต่อเรา