ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ประจำปี 2566

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ประจำปี 2566 สามารสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566

 

ติดต่อเรา