จัดเตรียมสถานที่ในงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564

17 เมษายน 2565 :  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  มอบหมายให้ นายอุทัย ก่งเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  กำกับ ดูแล การจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนในสังกัด ในการตัดแต่งต้นไม้บริเวณภายในสำนักงาน และทางเข้าสำนักงานทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  พร้อมทั้งประดับตกแต่งผ้าตามรั้วบริเวณอาคารสำนักงาน

ติดต่อเรา