ประกาศ เรื่อง ให้สินค้าที่มีรังสีอัลตร้าไวโอเลต ความยาวคลื่นช่วงซีเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

จังหวัดตรัง แจ้งประกาศจากคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้สินค้าที่มีรังสีอัลตรัาไวโอเลต ความยาวคลื่นช่วงซี (Ultraviolet C หรือ UV – C) เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

 

ติดต่อเรา