ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ โรงเรียนห้วยยอด

นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมิน  สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ  และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563  ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  ณ โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

ขอบคุณภาพ : โรงเรียนห้วยยอด

ติดต่อเรา