ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไรดี? กับกฎหมาย PDPA 2) แนะหลักแก้เหตุฉุกเฉินบนท้องถนน…ลดเสี่ยงอันตราย 3) การเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect plus) และ 4) ใช้รถอย่างไรให้ปลอดภัย ประหยัดน้ำมัน ให้หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์เพื่่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

 

ติดต่อเรา