แจ้งการย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่สำนักงานคดีปกครองภูเก็ต

ด้วยจังหวัดกระบี่ ได้รับแจ้งจากสำนักงานคดีปกครองภูเก็ต  ย้ายที่ทำการสำนักงานใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

 

ติดต่อเรา