ประชาสัมพันธ์โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดตรัง

การเคหะแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดตรัง เปิดจองสิทธิ์พร้อมทำสัญญาโครงการเคหะชุมชนและบริการจังหวัดตรัง ระยะ 1 – 2 ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานเคหะจังหวัดตรัง

 

ติดต่อเรา