พิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูตามแนวการประเมิน PISA 2022

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะตามแนวการประเมินนานาชาติ PISA 2022 สำหรับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพพร้อมรับประเมินนานาชาติ PISA 2022 ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา