พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี “คันธาเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสีโรงเรียนคันธพิทยาคาร “คันธาเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนคันธพิทยาคาร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา